Ugglor, information och fakta om dessa fåglar

Dessa kloka fåglar som brukar ses om nätterna har väldigt bra syn. De lever i skogen och brukar sitta på en gren och övervaka naturen. De gillar att jaga och gör oftast det i nattens mörker. Möss är favoritmaten och det gäller att vara snabb om man ska hinna få tag i någon.

Pärluggla

Det finns 200 olika sorters ugglor och många av dessa är sällsynta. Flera arter bor i regnskogar där träden huggs ner.

Här är lite info om ugglor

Kannibaler: Ugglor äter andra mindre uggle arter.

Stora ögon: Ugglorna har extremt stora ögon.

Rovdjur: Ugglor är rovdjur och äter därför bara kött. Undantaget är älvugglan som kompletterar sin kost med frukt och frön.

Ljud: 
Även ugglor är kända för sina särpräglade uggleljud (en “hoo” -agtig pip), det finns flera arter som inte låter något alls. Vissa ugglearter har ett visslande ljud.

Tysta mördare: Ugglornas förmåga att jaga utan att höras är en av deras främsta fördelar som är förknippade med jakt. Ugglornas fjäderdräkt är speciellt anpassade för tyst jakt. Vilket gör att de kan flyga upp nära sitt byte utan att bli upptäckt.

Arter: Ugglor (Strigiformes) består av två familjer: De faktiska ugglorna (Strigidae) och tornugglor (Tytonidae). Dessa familjer har ett antal släkten och ca 200 arter totalt.

Hon- och hanugglor: Hanugglor är i allmänhet större och tyngre än honugglorna.

Spridning: Ugglor bor överallt på jorden förutom Antarktis (Sydpolen)

Mat: Även ugglor brukar äta små djur som t.ex. insekter, möss, råttor, fåglar, kaniner, etc. Några av de större arterna jagar även större byten. Några exempel är: små apor, unga vårtsvin, rävar, små rådjur, örnar, etc. Vissa ugglor lever främst på fisk.

Kattuggla

Klassificering: Trots att ofta ugglor kallas “rovfågel” så är de inte relaterade till rovfåglar t.ex. örnar, hökar och falkar. Enligt den vetenskapliga klassificeringen så är det en ständig vetenskaplig förändring av ugglor enligt den så kallade

Sibley-Ahlquist modellen så är ugglan närmare släkt med kolibrier, hägrar och sångfåglar (t.ex. sparv) än t.ex. hökar.

Mer om ugglor på wikipedia.

Lämna ett svar